Být či nebýt HotWife

Autor: webadmin, vytvořeno: 21. listopad 2015.

Zatím to vypadá, že s vybízením k přechodu na Cuckold LifeStyle přichází muži. Statistiky nejsou, ale usuzuji tak z mnoha indicií. Ženy jsou v určité defenzívě a o tématu se teprve dozvídají. Muži jsou dál, asi proto, že jsou daleko víc stimulováni k hledání dalších forem inspirací a prožitků. Rozdíly mezi muži a ženami se však stírají a dokladem toho je vysoká popularita některých eroticky laděných knih, které se stávají bestsellery a taktéž nárůst pornografických děl točených ženami nebo adresně pro ně.

Je pravděpodobné, že ženy, tak jak pokračují ve své emancipaci, dříve či později dotáhnou muže v jejich fantaziích a naplno uvolní své výchovou dobře ukryté stinné stránky. Ženám i nadále sluší, když jsou půvabné, decentní, rozumné a cudné. O to víc pak mnohé muže poteší, když se za maskou slušné ženy projeví až perverzní samice. Samozřejmě, že se zde bavíme především o lidech, pro které je sexualita, včetně určitých forem deviací, příjemné téma. Patologické feministky, skutečně frigidní, či konvencemi svázané ženy ale i muže zde neřešíme.

Pokud je žena svým mužem vybízena k tomu, aby se stala HotWife, má to udělat?

Odpověď je jednoduchá, ano.

Než se však žena rozhodne nabídky muže přijmout, měla by se o dané problematice hodně dozvědět. Od všech zúčastněných totiž tento styl vyžaduje velkou vůli, výdrž, stabilitu, velmi slušné a korektní jednání a taky respekt. Odměnou je velmi nevšední hra, která ženě přináší možnost užívat si sex s jiným mužem, aniž by tak ohrožovala svůj primární vztah.

Četl jsem true story (opravdový příběh) jedné ženy, která byla svým mužem tlačena do role HotWife poměrně intenzivně až do takové míry, že zvažovala rozvod. Nechápala, proč by měla mít milence a proč by měla svému muži zahýbat. Přišlo jí to až podezřelé, proč její muž chce být paroháč. Sama moc příležitostí v životě neměla a představa, že se svými postoji a nahlížením na muže obecně najde nějakého vhodného bulla se jí jevila jako nerealizovatelná. Milenec sám o sobě by jí až tak nevadil, jako spíše otázka, kde by ho našla.

Na tomto místě je nutné podotknout, že tento scénář a reakce ženy jsou velmi časté. Na anglických fórech je to často se vyskytující vývoj přechodu ženy od manželky k HotWife. Mnoho žen, které provozují Cuckold vzpomíná na silně nepříjemné pocity na začátku celé cesty. Teprve časem dochází k celkovému uvolnění napětí a ženy, které situaci ovládnou, prožívají dvojí život.

Výše zmíněná žena měla štěstí na informovaného a motivovaného bulla. Pomohl ji pomalu a trpělivě překonávat počáteční stud a zábrany a postupně v ní uvolnil její obzory. Ke svému vlastnímu překvapení pak zjistila, že jí nejen nevadí manžela podvádět, ale našla si i zalíbení v jeho slovním ponižování přesně tak, jak si přál. Jejímu manželovi pak konkurenční prostředí výrazně zvýšilo libido a zlepšila se mu erekce. Manželovo i milencovo povzbuzování ji ještě víc otevřelo a ona začala dávat stále větší průchod své dosud neukojené sexualitě. Zároveň pocítila, že má silně potlačené dominantní sklony a původní submisivita byla jen obranná reakce na dosavadní sexuální život a příležitosti. Užívá si tak i její bull, který si v ní doslova vypěstoval zvídavou a ochotně experimentující milenku. S jedním partnerem by si nikdy neužila to, co si užívá jako HotWife. Její příběh dokazuje, že pokud jsou splněny základní podmínky pro tento typ vztahu, lze prožívat velmi intenzivní a vzrušující život.

Samozřejmě jsou příběhy opačné, kdy celý experiment končí rozvodem. To se v životě stává a pravděpodobně půjde o celý soubor příčin a důsledků a v tom případě patrně nešlo o typický Cuckold Lifestyle.

Základem tohoto stylu je to, že manželé, kteří jsou Cuckold a HotWife, spolu normálně žijí, společně provozují domácnost, existenci i značnou část volného času. Málokdy je možné, aby se HotWife setkávala s Bullem extrémně často. Řekl bych, že týdenní frekvence je až bájná, spíše půjde o dvě až tři setkání do měsíce, někdy třeba jen jednou. Záleží na okolnostech, časových dispozicích i naladění všech aktérů. A právě naladění je jedním z dalších klíčových momentů. Pokud není Cuckold naladěn, neměla by HotWife Bulla vyhledávat. Totéž platí i o Bullovi a rovněž o HotWife. Všichni máme především své vlastní životy a když se chceme bavit, musíme být naladěni. Pokud nejsme, celá záležitost může přerůst ve spouštěč hádek a velkých potíží.

Asi nejdůležitějším prvkem je flexibilita všech tří. Pokud se vzájemně nebo spíše zprostředkovaně informují, alespoň rámcově, o svých náladách, mohou si dovolit předdomluvit si další termín setkání. Tomuto termínu se pak všichni podřídí a ladí se do svých rolí. HotWife tak může začít odmítat svého manžela v manželském sexu, Bull může začít abstinovat a HotWife si může třeba nechat dobarvit vlasy nebo nalakovat nehty. Hlavní důraz je tak kladen na růst sexuálního napětí. V této době je HotWife ze strany svého manžela, Cuckolda povzbuzována, že blížící se setkání s Bullem je velmi toužebně očekáváno. Ta naoplátku Cuckoldovi slíbí, že přijde náležitě sexuálně uspokojena a pokud je tento styl spojen s creampie, pak jej příležitostně dráždí i řečmi o nezbytnosti jejího vyčištění po návratu od něj.

Právě creampie, v našem smyslu slova tedy milencovo sperma, je jedním z ústředních bodů cuckold tématiky. Samozřejmě že ne všechny trojice to praktikují. Ty, které to dělají tak realizují jeden z největších kontrastů vůbec. Na jedné straně žena, která se zcela svobodně a s plným uspokojením nechává osouložit od svého milence, a to až do úplného výstřiku do své pochvy, na straně druhé pak manžel, který bývá mnohdy uvězněn do pásu cudnosti a svou ženu poté jazykem a ústy čistí. Jedná se o jasný akt ponížení cuckolda, protože muži obyčejně sperma nekonzumují. A právě o toto ponížení a zároveň povýšení ženy jde.

Je to jeden z nejviditelnějších motivů tohoto stylu života. Rozhodně se patří upozornit na úskalí tohoto počínání, a to je především riziko nákazy pohlavními chorobami, např. kvasinkami, viry, kapavkou, chlamydiemi nebo HIV. Sex bez ochrany s ejakulací do partnerky znamená být zdravý a nechovat se dál promiskuitně. A rozhodně je lepší užívat antikoncepci.

Dalším výrazným prvkem cuckold tématiky je naplnění původního významu tohoto slova (Cuckold=kukačka), tedy oplodnění a následně i výchova nevlastního potomka, zplozeného během nevěry vlastní ženy.

Někteří muži mají svoje fantazie o zahýbání své ženy rozvinuté i o prvky sado-maso. A nebo své původní představy, ve kterých jsou svými partnerkami týráni postupem času rozšíří i o prvky jejího zahýbání a následného ponížení z její nevěry. Tím je míněno nucené sledování, asistování nebo naopak uzavření v jiné místnosti po dobu setkání milenců. Pokud je muž masochista a cuckold, jedná se vlastně o široký záběr téhož, tedy potěšení z ponížení, ale zejména touha posloužit své partnerce jako zdroj zdánlivě velmi nevyvážené zábavy. Jenže aspekt nerovnováhy zde působí přesně opačně, než by se zdálo. Jde totiž o podvědomou snahu o co největší kontrast, o dosažení obou dvou krajních pólů stupnice. Zatímco otrok trpí bolestí, ponížením a bezmocnému vydání se napospas, žena naopak uspokojuje určitou část svých skrytých sadistických potřeb. Opět je nutno podotknout, že takové prvky chování ve vztahu jsou možné jen při vzájemné shodě partnerů. Nelze tedy druhého jakkoliv nutit či omezovat na osobních právech. Nikdo nemá právo druhé trýznit, a to ani psychicky, pokud tomu nepředchází jasná domluva a stanovení určitých pravidel a omezení. A rovněž tak nikdo nesmí partnera k takovým praktikám nutit. Takové jednání by zakládalo potenciál pro případné trestně právní stíhání z důvodu omezování osobní svobody a volně parafrázováno, i týrání svěřené osoby.

My tu ale zvažujeme lidi, kteří mají své sexuální představy značně rozvinuté a nebojí se je opatrně realizovat. Pro takové lidi je příznačný zájem, se kterým vyhledávají potřebné informace, a pak taky vůle a chuť zkoušet. Typické je i posouvání hranic, kdy zejména dominantní jedinec, tedy především HotWife, ale někdy i Bull, záměrně postupně posouvají pomyslné hranice a zachází v oblasti týrání a ponižování Cuckolda dál a dál. A zase musím upozornit, vše se realizuje pomalu a s ohledem na všechny zůčastněné. Nelze skákat a přeskakovat, protože se může lehce stát, že se některá akce přestřelí a následuje období možného znechucení a odtažení se.

Celý Cuckold LifeStyle je složitá alchymie, která je podřízená jedinému cíli, uspokojení všech tří. A s tím souvisí určitý typ vyjednávání, oťukávání a nenápadné nadhazování témat. Každý člověk má své limity a jejich posouvání by se mělo provádět velmi opatrně a rafinovaně. Někdy se stává, že HotWife ztrácí respekt ke svému manželovi jako k muži a partnerovi. I tento motiv bývá v některých povídkách a příbězích uváděn a je to jedno z rizik celého podniku. Celý život je jedno velké riziko a jen málokterá lze zcela eliminovat. Ideální je, když si HotWife užije všechny příležitosti, které jí tento lifestyle nabízí a přitom setrvává v základních pozicích. Cuckold by jí v tom měl být nápomocný. Jde zejména o vlastní chování. Manžel by měl být v mezidobí tím, kdo ženě imponuje jako muž a neměl by příliš často přepínat do cuckold. Je to silně individuální, ale i zde platí příměr kontrastu, kdy ponižovaný muž pozvolna přejde do role hlavy rodiny a přiměřeně a rozvážně vládne. A to proto, aby své ženě stále imponoval. Je pravděpodobné, že žena nebude chtít o prožitých věcech vůbec mluvit. ženy někdy říkají "To se nikdy nestalo", nebo "Já takové věci nedělám". Je dobré to ctít a ženu příliš neobtěžovat, pokud jí to nevyhovuje. Muž, i když je příležitostně cuckold, by měl být ženě mužem. A to je celá škála osobnostních vlastností, pro které je svou ženou milován. A jeho žena by měla vědět, že jeho cuckold fantazie jsou především hra a snaha realizovat něco mimořádného. Každý člověk je něčím puzen a pokud není, už je vlastně zčásti na věčnosti. A každý člověk, který je puzen, je i silně motivován a tím může být i velmi dobře ovládán.

Mnohé HotWife vypozorovaly, že když splní svému muži jeho fantazie, stávají se jejich partneři mnohem výkonnější, a to nejen v sexu, ale i v oblasti domácích prací, náklonnosti a projevech vděčnosti a něžností. U většiny cuckoldů je pozorován nástup zjevných projevů radosti nad chováním své manželky, která správně a dobře uchopila svou roli. U dlouholetých vztahů, kterých se cuckold lifestyle týká především tak jde o velmi nevšední a zajímavé zpestření života. V anglických textech se takovému přepólování poměru sil ve vztahu říká Power Exchange.

Pro mnoho mužů je představa vidět svou ženu s jiným mužem docela akceptovatelná. Zdůraznuji však slovo představa. Většina lidí své sny jen málokdy dotáhne do konce. Ať už ze strachu, tak i z nedostatku příležitostí, nebo kvůli nepříznivým okolnostem. Těžko se můžete bavit sexuálními hrátkami, když nemáte v pořádku zdraví, peníze nebo vztahy. Cuckold LifeStyle je pro pohodové, otevřené a přesto zodpovědné lidi, kteří mají v hlavě pořádek a hledají extrémní způsob vybočení ze zajetých stereotypů. Pořád je to lepší varianta, než propadnout drogám, hazardním hrám, tloustnutí či ztrátě zájmu o partnera a manželství vůbec.


facebook Sledovat nás a diskutovat o článku můžete zde: Facebook - Netradiční vztahy

Napište nám!

Pokud nám budete chtít cokoliv užitečného nebo podnětného napsat, použijte prosím tuto adresu: netradicni-vztahy@centrum.cz

červený kříž Nezapomeňte na základní pravidla bezpečného sexuálního chování! Článek o nebezpečí plynoucích ze střídání sexuálních parterů. červený kříž"

Pracujete často s excelem? Analyzujete tabulky s daty a potřebujete, aby se práce udělala sama? Chcete mít pořádek ve svých datech a rychle se v nich orientovat? Makra a programovací prostředí v excelu Vám umožní vše snadno, rychle a hlavně levně realizovat!

excel analýza dat

Programování maker v rámci Microsoft Office Excel, Access, Word atd.
Visual Basic for Applications, automatizace výpočtů, analýzy. grafika.

Přehled článků:

Tip: Použijte řazení klepnutím do záhlaví:

Název článku Dat. vytvoření Dat. změny
Úvod 21.11.2015 25.2.2021
Pavla, 3. kapitola 6.7.2020 6.7.2020
Polyamorie 29.2.2020 29.2.2020
Povídky odjinud 25.2.2020 25.2.2020
Cuckold 21.11.2015 20.3.2015
Pavla, 2. kapitola 21.11.2015 20.3.2015
Pavla 21.11.2015 20.3.2015
Ženou vedený vztah 21.11.2015 28.1.2015
Filmy 21.11.2015 26.1.2015
Ideální HotWife 21.11.2015 25.1.2015
Povídky - přehled 21.11.2015 25.1.2015
Nebezpečí Cuckoldingu 21.11.2015 25.1.2015
Pás cudnosti pro muže 21.11.2015 22.1.2015
Vaše dopisy 21.11.2015 22.1.2015
Ideální Bull 21.11.2015 22.1.2015
Právě čtete: Být či nebýt HotWife 21.11.2015 22.1.2015
Queen of Spades 21.11.2015 22.1.2015
Seznamka 21.11.2015 22.1.2015
Poradna 21.11.2015 22.1.2015
CuckQuean 21.11.2015 19.10.2014
Kdo je to HotWife 21.11.2015 19.10.2014
Symboly Cuckold LifeStyle 21.11.2015 27.8.2014
Historie Cuckoldingu 21.11.2015 18.8.2014
Kdo je to Bull? 21.11.2015 18.8.2014
Captions 21.11.2015 18.8.2014
Ideální Cuckold 21.11.2015 18.8.2014
Cuckold Life Style 21.11.2015 18.8.2014
Cuckold LifeStyle - manželský trojúhelník trochu jinak 21.11.2015 18.8.2014
Kdo je to cuckold 21.11.2015 18.8.2014
Kandaulista vs Cuckold 21.11.2015 18.8.2014
Bull 21.11.2015 15.8.2014
Cuckold nebo Kandaulista? Nechci! 21.11.2015 14.8.2014
Pavla, 1. kapitola 21.11.2015 14.8.2014
Kdo není cuckold 21.11.2015 13.8.2014
Příběhy ze života 21.11.2015 13.8.2014
Odkazy 21.11.2015 13.8.2014
HotWife 21.11.2015 13.8.2014
Literatura 21.11.2015 13.8.2014
Co je to CuckQuean 21.11.2015 13.8.2014
Zdravi 21.11.2015 13.8.2014
Drzoun v bazénu 4.8.2020 4.8.2020


Z obsahu:

Drzoun v bazénu, cuckold povídka.

„Dneska se staneš cuckoldem!“ sdělila mně takovým zdobeným hlasem.

Zahučel jsem něco do náplasti, ale zbytečně.

„Jsem moc ráda, že souhlasíš!“ odpověděla si sama a usmála se.

O chvíli později ji zazvonil mobil a ona odešla. Evidentně otevřít.

Zatímco já zůstal v ložnici, ona a návštěva byli v obýváku. Snažil jsem se napínat uši, abych zjistil, co se děje.

Slyšel jsem jen vzdechy a tiché hlasy. Jenže po chvíli už jsem slyšel zřetelné sténání a vzrušené vzdychání.

Drzoun v bazénu, srpen 2020

Pavla - povídka na pokračování

Další sobotní noc. Právě jsem dorazil domů, zouvám se a rozhlížím se kolem sebe. Manželka ještě není doma, soudě podle botů či klíčů. Je ještě brzy. Vrací se většinou až těsně před půlnocí. A je lepší, když jsem doma první já. Má to svůj smysl, musím se ještě osprchovat a hlavně přeladit. Ještě ani ne před hodinou jsem byl s kamarády na pivu a bowlingu, a to má člověk v hlavě jiné záležitosti. Jenže teď, to už je něco jiného. Rychle si uvědomuji realitu dnešního večera v plné síle. A zase se mě zmocňuje ta směsice pocitů, žárlivost, ale taky silné vzrušení.

povídka na pokračování zde


Cuckold LifeStyle - manželský trojúhelník trochu jinak

Tento trojúhelník má tři hlavní aktéry, ženu, která se nebrání mimopartnerskému sexu, milence (muže) a manžela nebo partnera. Taková žena je pak nazývána HotWife, milenec Bull a manžel Cuckold.

Zatímco žena má plné právo žít svůj sexuální život v plné svobodě, pak Cuckold je z podstaty věci věrný a navíc může být značně omezován ve svých sexuálních potřebách

více zde

Kdo je to Cuckold?

Cuckolding je sexuální úchylka, která je blízká masochismu a celkově zapadá do SM hrátek. Cuckold je muž, kterému je jeho partnerka, nejčastěji manželka, nevěrná, s jeho vědomím a více méně s jeho souhlasem. Pro tyto aktivity se také hojně užívají pojmy jako Cuckold lifestyle, Cuckoldry nebo Cuckolding. Příčina takového jednání, které vybočuje z tradičního pojetí manželství není jedna. Jde o celý komplex příčin a pohnutek, přičemž každý muž, cuckold, bude mít jinou kombinaci a zastoupení. Cuckolding má mnoho úrovní, od fantazie, která není nikdy realizována, přes více či méně zdařilé pokusy, až po těžké formy, zahrnující znemožnění sexuálních aktivit muže.

více zde


HotWife - co to je?

Hotwife (žhavá žena, česky spíše požitkářská žena, bez jakéhokoliv urážlivého kontextu) je zpravidla sebevědomá a cílevědomá vdaná nebo zadaná žena. Ať už na nátlak partnera, nebo z čistě racionálních důvodů nemá zásadní morální problém s tímto typem nevěry. Na svého manžela pak pohlíží buď jako na společenský doplněk, nebo na úplného otroka. Tak jako u Cuckolda, i zde platí, že co žena - HotWife, to příběh sám. HotWife, u těžších forem cuckoldingu též zvaná Cuckoldres je dominantní a požitkářská žena. Častěji se bude pohybovat ve vyšších sférách, tedy v manažerských pozicích apod. Její partner jí sám o sobě nedostačuje a pokud vycítí možnost jej vmanipulovat do této role, tento životní styl si užívá plnými doušky. Na rozdíl od nevěry ji totiž nehrozí klasické problémy, výbuchy hněvu ze strany manžela a následný rozpad vztahu. Více zde.

Myslíte si, že jste v zajetí svého chtíče? Možná potřebujete posunout úplně jinam.

Makra VBA:


Automatizace kancelářských prací, analýzy dat.

Cena od 300 Kč/hod